China - Xinjiang 386 - Pamir

China - Xinjiang 386 - Pamir