China - Xinjiang 431 - Pamir

China - Xinjiang 431 - Pamir