China - Xinjiang 432 - Pamir

China - Xinjiang 432 - Pamir