China - Xinjiang 436 - Pamir

China - Xinjiang 436 - Pamir