China - Xinjiang 502 - Pamir

China - Xinjiang 502 - Pamir