China - Xinjiang 503 - Pamir

China - Xinjiang 503 - Pamir