China - Xinjiang 512 - Pamir

China - Xinjiang 512 - Pamir