"ατομική πρωτοβουλία ή ελευθερία επιλογής".

Υπάρχει μια γενικευμένη σύγχιση ιδεών πάνω στην οποία αράζει και ριζώνει ο τρόμος του "αύριο", κι αυτή η σύγχιση δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε "μορφωμένους" ή "μη". Καλλιεργείται από την ηλικία του "στράτα-στρατούλα" και εμφιλοχωρεί στον ψυχισμό τόσο του "μορφωμένου" όσο και του "αμόρφωτου". Τα εισαγωγικά εδώ δεν είναι τυχαία. Ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες κοινής ωφέλειας (Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, Υγεία, συνταξιοδότηση, τήρηση δημόσια τάξης.. για παράδειγμα) δεν μπορεί να είναι στα χέρια ιδιωτών γιατί σ' αυτές τις περιπτώσεις ο πολίτης είναι έρμαιο της τύχης και της ατυχίας του. Πάρα πολλές άλλες παραγωγικές δραστηριότητες ατομικής επιλογής δεν μπορεί να είναι στα χέρια του δημόσιου τομέα γιατί έτσι ευνουχίζεται το προσωπικό ταλέντο και η ατομική ιδιαιτερότητα. Εν κατακλείδι, μια χρηστή κοινωνία αφήνει όλα τα λουλούδια ν' ανθίσουν σύμφωνα με τις φυσικές τους κλίσεις και κόβει τον κώλο στον νεοφεουδαρχικό καπιταλισμό που φέρει το ψευδώνυμο "ατομική πρωτοβουλία ή ελευθερία επιλογής". Αυτά για την ώρα.