Από τα πιο αδύνατα σημεία της Αριστεράς...

Από τα πιο αδύνατα σημεία της Αριστεράς, κατά τη γνώμη μου, είναι το ότι δεν έχει, ως ώφειλε, εντάξει την οικολογία στο "ντι εν έι" της. Δε νοείται Αριστερός πολιτισμός χωρίς οικολογική συνείδηση.