Οι νεο-κουϊσλινγκ


... κι έτσι όπως πάει το πράγμα, με τους άθλιους αντιλαϊκούς χειρισμούς των νεο-κουϊσλινγκ, σε λίγα χρόνια θα 'χουμε αντάρτικο πόλης που δεν θα περιορίζεται σε πετροπόλεμο.