Είμαστε για τα μπάζα;

Κόμματα, κι αποκόμματα της Αριστεράς, αν και τώρα δεν βρείτε τρόπο για μια κοινή δράση-στάση απέναντι στην κατεδάφιση της κοινωνίας, είστε (είμαστε) για τα μπάζα της Ιστορίας.