China - Xinjiang 470 - Pamir

China - Xinjiang 470 - Pamir