China - Xinjiang 760 - Kuche

China - Xinjiang 760 - Kuche